Denk mee over een Energielandschap in Horst aan de Maas|


Het Kader voor Opwekken van Duurzame Elektriciteit (KODE) biedt inzicht hoe Horst aan de Maas tot 2030 omgaat met de realisatie van duurzame zonne- en windenergie. Klik hier om te lezen.

Waarom duurzame energie?

De gemeente Horst aan de Maas wil in 2050 volledig zijn overgestapt naar duurzame energie en hiermee klimaatverandering tegengaan. Hierbij is het belangrijk dat wij als gemeente grip hebben op de realisatie van een duurzame energievoorziening en dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet. Op deze website informeren wij u graag over de ontwikkelingen.

Wat levert het op?

De opbrengsten van een grootschalig project kunnen bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkelingen in de regio. Hierbij kan gedacht worden aan gebiedsontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap of landbouw. Ook kan het bijdragen aan het versterken van recreatieve of maatschappelijke functies, hierdoor kunnen de inwoners van Horst aan de Maas meeprofiteren. Er wordt gestreefd naar minimaal 50% tot 100% lokaal coöperatief eigendom.

Er staat nog niks vast!

Binnen de twee verkenningsgebieden zijn verschillende projecten denkbaar, maar er staat nog niets vast! Komende maanden wordt een gebiedsverkenning gedaan, dit houdt in dat een onafhankelijke gebiedsverkenner zich bezig gaat houden samen met inwoners, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden wat op welke locaties mogelijk is én onder welke condities. Hiervoor is uw mening dus ook zeer relevant!

Twee verkenningsgebieden

Een energielandschap heeft impact op de omgeving waar het gerealiseerd wordt. Op basis van een landschapsanlayse zijn twee verkennningsgebieden in de gemeente Horst aan de Maas. Binnen deze gebieden worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van energieprojecten: (1) de A73 Maaslijn en (2) de Mariapeel.

Verkenningsgebied A73/Maaslijn
Verkenningsgebied Mariapeel

Praat u ook mee?

In maart 2021 en september hebben wij bewonersavonden georganiseerd. Meer informatie vindt u op de pagina ‘informatieavonden‘.