Denk mee over een Energielandschap in Horst aan de Maas

Waarom een energielandschap?

Een energielandschap is een project met grootschalige opwek van elektriciteit door middel van een grote zonneweide en/of meerdere windturbines. Doordat de elektriciteit opwek wordt gebundeld, is het effect in het gehele landschap beperkter dan wanneer het willekeurig wordt verspreid.

Twee Verkenningsgebieden

Er zijn twee verkenningsgebieden aangewezen in de gemeente Horst aan de Maas. Binnen deze gebieden worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van energieprojecten.

Welke vragen willen we beantwoorden?

Wat vinden inwoners en direct omwonenden?

Welke locaties komen in aanmerking?

Wat is haalbaar?

Wat zijn de opbrengsten?

Wat levert het op?

De opbrengsten van een grootschalig project kunnen bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkelingen in de regio. Hierbij kan gedacht worden aan gebiedsontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap of landbouw. Ook kan het bijdragen aan het versterken van recreatieve of maatschappelijke functies, hierdoor kunnen de inwoners van Horst aan de Maas meeprofiteren. Er wordt gestreefd naar minimaal 50% tot 100% lokaal coöperatief eigendom.

Er staat nog niets vast!

Binnen de twee verkenningsgebieden zijn verschillende projecten denkbaar, maar er staat nog niets vast! Komende maanden wordt een gebiedsverkenning gedaan, dit houdt in dat een onafhankelijke gebiedsverkenner zich bezig gaat houden samen met inwoners, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden wat op welke locaties mogelijk is én onder welke condities. Hiervoor is uw mening dus ook zeer relevant