Informatieavond Helenaveen

Wegens een zeer beperkt aantal aanmeldingen zal de informatieavond van Helenaveen digitaal (dmv MS Teams) plaatsvinden. De personen die zich hebben aangemeld hebben hier een email over ontvangen.

Mocht u nog interesse hebben en wilt u deelnemen aan deze digitale informatieavond? Stuur dan een email naar info@energielandschaphorstaandemaas.nl, en dan zal de link naar deze digitale vergadering met u gedeeld worden.

Informatieavond Melderslo

Wegens een groot aantal aanmeldingen voor de informatieavond voor Melderslo, heeft het projectteam er voor gekozen de aanmeldingen voor vanavond te sluiten. U heeft nog wel de mogelijkheid om zich aan te melden voor een eventuele extra bewonersavond, dit kan via het formulier op onze website.

Mocht u nog meer informatie hebben, mail dan gerust naar info@energielandschaphorstaandemaas.nl met uw vraag, dan nemen wij contact met u op.

Themabijeenkomst 28 september

Dinsdag wordt de gemeenteraad bijgepraat over de gebiedsverkenning rond het kader voor opwekking duurzame energie (KODE). Deze openbare themabijeenkomst start om 20u in de raadzaal. Kijk live mee via raadsportaal. Meer info: https://bit.ly/3ECdA5n

Deze bijeenkomst is, vanwege de recente versoepelingen, toch ook voor het publiek toegankelijk, er zijn geen beperkingen en men hoeft zich van te voren niet aan te melden.

Themavergadering 28 september

Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn bij een van de informatieavonden? Dan heeft u op 28 september de mogelijkheid om de themaraadsvergadering online te volgen. De gemeenteraad wordt die avond om 20.00 geïnformeerd over de gehele gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente. Deze themavergadering zal algemener zijn en minder specifiek ingaan op de verschillende dorpen, ook is er geen mogelijkheid om vragen te stellen.

Deze themabijeenkomst wordt live uitgezonden, aangezien het nog niet mogelijk is om publiek toe te laten met betrekking tot de 1,5 meter-maatregel. U kunt de bijeenkomst nu volgen via de website met raadsinformatie: Live Gemeente Horst aan de Maas (raadsinformatie.nl). U hoeft hiervoor niet in te loggen, ook kan de uitzending teruggekeken worden. Vind u het fijner om het via Facebook te volgen? Dan kan ook, de themabijeenkomst wordt ook uitgezonden via de Facebookpagina van de gemeenteraad: (3) Gemeenteraad Horst aan de Maas | Facebook.

Nieuwe data voor informatieavonden

Zoals eerder aangekondigd informeren wij u hierbij over de nieuwe informatieavonden. Tijdens deze avonden delen we de eerste resultaten van de verkenning met u. Bij deze willen we graag de nieuwe data voor de informatieavonden presenteren. U kunt zich aanmelden door te klikken op deze link of een email te sturen naar info@energielandschaphorstaandemaas.nl.

Voor het verkenningsgebied Mariapeel:

America: 4 oktober, om 20.00 in Stichting ‘Aan de Brug’, Pastoor Jeukenstraat 10, America.

Kronenberg: 30 september, om 20.30 in de Torrekoel, Meerweg 11, Kronenberg.

Evertsoord: 29 september, om 20.00 in bij De Smelentos, Patersstraat 22, Evertsoord.

Voor het verkenningsgebied A73/ Maaslijn:

Grubbenvorst: 12 oktober, om 19.30 in MFC ’t Haeren, Irenestraat 20, Grubbenvorst.

Melderslo: 11 oktober, om 20.00 in MFC De Zwingel, Beemdweg 4, Melderslo.

Tienray: In overleg met de dorpstafel wordt er géén avond georganiseerd voor Tienray.
Wij vragen geïnteresseerden uit Tienray een mailtje te sturen. Wij nemen dan
contact met u op en laten weten bij welke avond u kunt aansluiten
.

Staat uw dorp er niet bij? U kunt zich dan aanmelden voor één van de bewonersavonden die voor u het meest relevant is. Kunt u hier niet bij zijn, maar heeft u wel nog een vraag? Stuur dan een email naar ons emailadres: info@energielandschaphorstaandemaas.nl en dan nemen we contact met u op over uw vraag. Mochten wij te veel aanmelden ontvangen voor één van de avonden, dan zullen wij een extra avond organiseren.

Update juli: Verkenningsgebied A73/Maaslijn

Ook voor het verkenningsgebied A73/ Maaslijn zijn we in maart 2021 gestart met digitale informatiebijeenkomsten voor grondeigenaren en omwonenden. Zodra de
coronamaatregelen het toelieten zijn we fysieke bijeenkomsten gaan organiseren waarin we in gesprek zijn gegaan met grondeigenaren en directe omwonenden van
de drie gebieden waar eventueel een windpark mogelijk is. We hopen deze bijeenkomsten nog voor de zomervakantie af te ronden. Net zoals in het verkenningsgebied Mariapeel
hebben mensen zorgen en vragen. De drie zoekgebieden verschillen van elkaar qua
ligging, gebruik, nabijheid van natuur en infrastructuur, etc. Deze zaken worden momenteel in kaart gebracht, inclusief andere ontwikkelingen die in de gebieden spelen. We hopen na de zomervakantie een beter beeld te hebben.

Update juli: Verkenningsgebied Mariapeel

In de nieuwsbrief van april/mei hebben we aangegeven dat we in maart 2021 gestart zijn met digitale informatiebijeenkomsten voor grondeigenaren en omwonenden. Naar
aanleiding van deze bijeenkomsten hebben mensen contact met ons opgenomen en zijn we in gesprek gegaan. Betrokkenen geven duidelijk aan zorgen te hebben, maar zien ook mogelijkheden. Zo zijn we in gesprek met de grondeigenaren en inwoners aan de Dorperpeelweg en in Evertsoord over de mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling, waarin we integraal kijken naar de verschillende functies van het gebied. Denk hierbij aan landbouw, natuur, recreatie & toerisme, waterbeheer, energietransitie, etc. Ook hebben we gesproken met recreatieondernemers van Toverland en de Schatberg. Zij zijn enerzijds geïnteresseerd in het opwekken van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op parkeerplaatsen en daken. Anderzijds zien ze ook mogelijkheden als grootverbruiker van stroom. De suggestie is gedaan om parallel aan de Middenpeelweg op verschillende locaties middelgrote zonneweides te ontwikkelen, goed ingepast in het landschap en die samen een lint vormen.

Coöperatief en participatief ontwikkelen van een zonne- of windpark door Reindonk

Juli 2021 – Geert Claessens

De ontwikkeling van zonne- en windparken is de laatste tijd veel in het nieuws. Niet vaak in positieve zin. We zijn allemaal voor de opwek van groene stroom, maar niet in onze achtertuin. De ontstane onrust kent een aantal oorzaken. Zo is er te weinig oor en oog voor de zorgen van omwonenden, krijgt de buurman de hoofdprijs omdat hij toevallig een contract heeft met ontwikkelaar en heb je zelf het nakijken, of is er te weinig oog voor de woonomgeving en flora en fauna. Coöperatief ontwikkelde windparken, zoals in Midden-Limburg, komen niet zoveel in het nieuws. De sleutel in het coöperatief ontwikkelen ligt in ‘samen’. Dit betekent allereerst dat een commercieel ontwikkelaar het niet voor het zeggen heeft en grondposities er niet toe doen. Ingenomen grondposities zetten een open planproces bij voorbaat op slot. Uitgangspunt is in een potentieel zoekgebied met alle grondeigenaren, gebruikers ervan en de bewoners van dat gebied te kijken naar de mogelijkheden. Binnen de mogelijkheden vervolgens te kijken naar een optimale plaatsing van de panelen of windturbines zodat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Onderling worden afspraken gemaakt over het daadwerkelijk eerlijker verdelen van lasten en lusten. 100% tevredenheid is een illusie, maar door samen de omgeving rond zon of wind vorm te geven waar het kan, kunnen we hier wel naar streven. Reindonk Energie &Co is de energiecoöperatie voor en door inwoners, bedrijven en organisaties in Horst aan de Maas die op deze wijze wil komen tot realisatie van breed geaccepteerde zonne- of windparken.