Update juli: Verkenningsgebied Mariapeel

In de nieuwsbrief van april/mei hebben we aangegeven dat we in maart 2021 gestart zijn met digitale informatiebijeenkomsten voor grondeigenaren en omwonenden. Naar
aanleiding van deze bijeenkomsten hebben mensen contact met ons opgenomen en zijn we in gesprek gegaan. Betrokkenen geven duidelijk aan zorgen te hebben, maar zien ook mogelijkheden. Zo zijn we in gesprek met de grondeigenaren en inwoners aan de Dorperpeelweg en in Evertsoord over de mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling, waarin we integraal kijken naar de verschillende functies van het gebied. Denk hierbij aan landbouw, natuur, recreatie & toerisme, waterbeheer, energietransitie, etc. Ook hebben we gesproken met recreatieondernemers van Toverland en de Schatberg. Zij zijn enerzijds geïnteresseerd in het opwekken van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op parkeerplaatsen en daken. Anderzijds zien ze ook mogelijkheden als grootverbruiker van stroom. De suggestie is gedaan om parallel aan de Middenpeelweg op verschillende locaties middelgrote zonneweides te ontwikkelen, goed ingepast in het landschap en die samen een lint vormen.