Gebiedsverkenning over mogelijke energielandschappen in Horst aan de Maas van start!

De gemeente wil grip houden op de realisatie een duurzame energievoorziening zodat dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet. De gemeente zet zowel zonne-energie als windenergie. In de Kader Opwek Duurzame Elektriciteit zijn de voorgenomen uitgangspunten vastgelegd.

In maart start de gebiedsverkenning naar de realisatie van mogelijke energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding waarbij u, als inwoner een belangrijke rol heeft. Er zijn twee verkenningsgebieden aangewezen in de gemeente Horst aan de Maas: Verkenningsgebied Mariapeel en Verkenningsgebied A73/ Maaslijn

Verkenningsgebied Mariapeel
Verkenningsgebied A73/Maaslijn

Het doel van de verkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren in en om de verkenningsgebieden te inventariseren of een energielandschap in de gemeente Horst aan de Maas wenselijk en haalbaar is.

Lokaal eigenaarschap

Mocht een lokaal energieproject haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt van de gemeente Horst aan de Maas dat inwoners van de gemeente voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het project. 

Baten naar de bewoners van gemeente Horst aan de Maas 

Een ander doel van een mogelijk lokaal energieproject is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een zonne- of windpark ten goede komt van de gemeenschap, bijvoorbeeld via coƶperatief medeeigenaarsschap. Dit verkennen we de komende periode. Daarnaast kunnen maatschappelijke initiatieven via een beschikbaar gesteld omgevingsfonds voor de directe omgeving van een project worden gerealiseerd. 

Op www.energielandschaphorstaandemaas.nl worden de de data voor de bijeenkomsten bekend gemaakt. Hier kunt u zich eveneens opgeven voor de informatieavonden.

U kunt nu al uw mening achter laten en hier de digitale vragenlijst invullen!