FAQs

Algemene vragen

Bewoners kunnen participeren in een mogelijk energieproject. Het uitgangspunt is dat de inwoners tevens eigenaar worden, georganiseerd via een lokale energiecoöperatie. 

Participatie vindt later in het proces plaats maar hierbij kunt u denken aan:

  • Als investering / beleggingsobject 

Bewoners en grondeigenaren kunnen t.z.t. mee participeren in de vorm van een belegging in een energieproject. Denk hierbij aan het verkrijgen van aandelen en obligaties. Het rendement van een belegging in een project afhankelijk van diverse factoren; zoals de hoeveelheid opgewekte groene stroom.

  • Teruginvestering in de maatschappij

Zodra er een project gerealiseerd wordt, komt er ook een ‘omgevingsfonds’. Middels een omgevingsfonds hebben bewoners inspraak op waar een deel van de opbrengsten lokaal naar toe gaan. Denk hierbij aan het realiseren van een nieuwe/renoveren van een speeltuin, zwembad, het aanleggen van een recreatiegebied of een andere lokale, sociale voorziening.

Lees hier meer over participatie bij duurzame projecten. 

Categorie: Algemene vragen

Een energielandschap levert een bijdrage aan de productie van groene stroom, CO2 vermindering en de baten die voortkomen uit het project komen ten gunste van de omwonenden en omgeving. Wanneer een energielandschap haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt dat inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas minimaal 50% en met voorkeur 100% eigenaar worden. 

Categorie: Algemene vragen

In het Kader voor de Opwekking van Duurzame Energie (afgekort KODE) heeft de gemeente Horst aan de Maas een eerste afweging gemaakt waar de energielandschappen het beste kunnen worden ontwikkeld. U kunt de Kode hier raadplegen.

Categorie: Algemene vragen

Onder een energielandschap wordt een groot project verstaan voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat hier om initiatieven voor de opwek middels zonne-energie van > dan 15 hectare en/ of windenergie.

Categorie: Algemene vragen

Vragen & Antwoorden inwoners

Als blijkt dat een lokaal energieproject wenselijk en haalbaar is, dan is het doel om de bewoners van de gemeente Horst aan de Maas voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar te laten zijn. Dit wordt georganiseerd in de vorm van een bewonerscoöperatie.

Het doel van de ontwikkeling van de energielandschappen is om mogelijk een lokaal energieproject te realiseren waarbij de bewoners van de gemeente Horst aan de Maas voorop staan. Mocht een energieproject lokaal wenselijk en haalbaar zijn, zijn dit o.a. de uitgangspunten:

  • lokaal zeggenschap; het project wordt eigendom van de bewoners van gemeente Horst aan de Maas. U kunt nu al meedenken en praten over de (on-)mogelijkheden van een lokaal energieproject 
  • dat als het energieproject er zou komen, de baten en het eigenaarschap naar de bewoners van Horst aan de Maas gaat.

Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied A73/Maaslijn

De eerste focus van de verkenning is de mogelijkheid voor het realiseren van windprojecten. Dit wil niet zeggen dat er geen zonnevelden in dit gebied kunnen komen. Daarbij vullen zonne- en windprojecten elkaar goed aan. Hoewel de focus dus op windenergie ligt, zal zonne-energie als meekoppelkans mogelijk zijn.

Door rekening te houden met afstanden tot woningen, de aanwezige natuur, afstanden tot leidingen en andere objecten zijn er enkele locaties in het verkenningsgebied waar een windpark kan komen.

Op dit moment worden drie gebieden, zoeklocaties, onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid.

Tijdens de verkenning wordt gekeken wat een gunstige, haalbare locatie is voor windmolens en wat de visie is van de omgeving, zoals bewoners, direct omwonenden en grondeigenaren. 

Het verkenningsgebied A73/ Maaslijn is een gemengd gebied met relatief weinig inwoners. De windturbines kunnen op deze locatie aansluiten op de bestaande infrastructuur – de Maaslijn en de autosnelweg – in het landschap. Daarnaast zijn er koppelkansen in dit gebied zoals landschapsontwikkelingen of het inzetten van opbrengsten voor sociaal maatschappelijke opbrengsten.

Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied Mariapeel

Hoewel de focus ligt op de verkenning van grootschalige zonnevelden, is een deel van het gebied mogelijk geschikt voor het plaatsen van windmolens. In de verkenning wordt ook aandacht gegeven aan de haalbaarheid en wenselijkheid voor het plaatsen van windmolens.

Het verkenningsgebied Mariapeel is een open en uitgestrekt gebied met beperkte landschappelijke waarde door eeuwenlang intensief turfsteken en vee houden. Het gebied bestaat uit grote rechthoekige kavels wat geschikt is voor de toepassing van zonne-energie.