FAQs

Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied Mariapeel

Hoewel de focus ligt op de verkenning van grootschalige zonnevelden, is een deel van het gebied mogelijk geschikt voor het plaatsen van windmolens. In de verkenning wordt ook aandacht gegeven aan de haalbaarheid en wenselijkheid voor het plaatsen van windmolens.

Het verkenningsgebied Mariapeel isĀ een open en uitgestrekt gebied met beperkte landschappelijke waarde door eeuwenlang intensief turfsteken en vee houden. Het gebied bestaat uit grote rechthoekige kavels wat geschikt is voor de toepassing van zonne-energie.