FAQs

Vragen & Antwoorden inwoners

Als blijkt dat een lokaal energieproject wenselijk en haalbaar is, dan is het doel om de bewoners van de gemeente Horst aan de Maas voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar te laten zijn. Dit wordt georganiseerd in de vorm van een bewonerscoöperatie.

Het doel van de ontwikkeling van de energielandschappen is om mogelijk een lokaal energieproject te realiseren waarbij de bewoners van de gemeente Horst aan de Maas voorop staan. Mocht een energieproject lokaal wenselijk en haalbaar zijn, zijn dit o.a. de uitgangspunten:

  • lokaal zeggenschap; het project wordt eigendom van de bewoners van gemeente Horst aan de Maas. U kunt nu al meedenken en praten over de (on-)mogelijkheden van een lokaal energieproject 
  • dat als het energieproject er zou komen, de baten en het eigenaarschap naar de bewoners van Horst aan de Maas gaat.