FAQs

Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied A73/Maaslijn

De eerste focus van de verkenning is de mogelijkheid voor het realiseren van windprojecten. Dit wil niet zeggen dat er geen zonnevelden in dit gebied kunnen komen. Daarbij vullen zonne- en windprojecten elkaar goed aan. Hoewel de focus dus op windenergie ligt, zal zonne-energie als meekoppelkans mogelijk zijn.

Door rekening te houden met afstanden tot woningen, de aanwezige natuur, afstanden tot leidingen en andere objecten zijn er enkele locaties in het verkenningsgebied waar een windpark kan komen.

Op dit moment worden drie gebieden, zoeklocaties, onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid.

Tijdens de verkenning wordt gekeken wat een gunstige, haalbare locatie is voor windmolens en wat de visie is van de omgeving, zoals bewoners, direct omwonenden en grondeigenaren. 

Het verkenningsgebied A73/ Maaslijn is een gemengd gebied met relatief weinig inwoners. De windturbines kunnen op deze locatie aansluiten op de bestaande infrastructuur – de Maaslijn en de autosnelweg – in het landschap. Daarnaast zijn er koppelkansen in dit gebied zoals landschapsontwikkelingen of het inzetten van opbrengsten voor sociaal maatschappelijke opbrengsten.