Informatie

Informatie & Links

Op deze pagina staan links naar relevante rapporten, documenten en websites. Voor de presentaties van de informatieavonden, zie ‘Informatieavonden’.

Rapportage Gebiedsverkenning

Bekijk hier de rapportage van de Gebiedsverkenning Grootschalige Energieprojecten

Resultaten vragenlijst

Bekijk hier alle ingestuurde antwoorden op het formulier op de website over de gebiedsverkenning.

KODE Horst aan de Maas

Bekijk hier de Kode Horst aan de Maas , Kader voor Opwekking Duurzame Elektriciteit

RES Noord- & Midden Limburg

Bekijk hier de concept Regionale Energie Strategie van Noord- & Midden Limburg. 

Energiedashboard Provincie Limburg

Bekijk hier het interactieve energiedashboard van de provincie Limburg. 

Informatiefolder en Nieuwsbrief

Download hier de informatiefolder over het gebiedsproces

IN DE MEDIA