A73/Maaslijn

Waarom dit gebied?

Het gebied heeft een gemengd karakter (landbouw, tuinbouw etc.) dat zich op een aantal plekken goed leent voor een combinatie met windenergie. Doordat er in de directe omgeving weinig omwonenden zijn zal de hinder in dit gebied laag zijn. De windturbines kunnen op deze locatie aansluiten op de bestaande infrastructuur – de Maaslijn en de autosnelweg – in het landschap. Daarnaast zijn er koppelkansen in dit gebied zoals landschapsontwikkelingen of het inzetten van opbrengsten voor sociaal maatschappelijke opbrengsten.

Opgave

In het KODE is de ambitie opgenomen om bij de opwekking van duurzame energie uit te gaan van een verdeling 75% zonne-energie en 25% windenergie. Binnen het verkenningsgebied zoeken we ruimte voor 223TJ windenergie, dit komt neer op indicatief 7 windturbines.

Locaties

Uiteraard is niet het hele verkenningsgebied geschikt om windturbines te plaatsen. Er moet een goede afweging gemaakt worden van de locaties in relatie tot de afstand van woningen, natuur , afstand tot mogelijke aansluitpunten en andere factoren. Een eerste analyse laat zien dat er drie gebieden binnen het verkenningsgebied mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines.

Voor de presentatie van de informatieavond, zie ‘Informatieavonden’.