Mariapeel

Waarom dit gebied?

Mariapeel is een open en uitgestrekt gebied met beperkte landschappelijke waarde door eeuwenlang intensief turfsteken en vee houden. Een hoogspanningsleiding zorgt er daarnaast voor dat het landschap al wordt doorsneden. Het gebied bestaat uit grote rechthoekige kavels wat mogelijk geschikt is voor de toepassing van zonne-energie. Bovendien is het aantal direct omwonenden in dit gebied laag. Er zijn interessante koppelkansen met de stikstofproblematiek maar ook droogte en vernatting.

Opgave

In het KODE is de ambitie opgenomen om bij de opwekking van duurzame energie uit te gaan van een verdeling 75% zonne-energie en 25% windenergie. In het gebied tussen de Mariapeel en de Middenpeelweg is er ruimte voor grootschalige zonneweides. In totaal wordt ruimte gezocht voor zo’n 250 tot 300 hectare aan zonne-energie.

Locaties

Er zijn nog geen concrete zoeklocaties in het verkenningsgebied in beeld. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden in de omgeving zijn er verschillende opties mogelijk, denk bijvoorbeeld aan:

  • Clustering versus verspreiding
  • Intensief versus extensieve opstelling
  • Toegankelijk versus aan het oog onttrokken
  • ….

Tijdens de gebiedsverkenning worden de wensen en mogelijkheden verder uitgewerkt.

Voor de presentatie van de informatieavond, zie ‘Informatieavonden’.