Enquête

Wat zou u vinden van een grootschalige energieproject in de gemeente Horst aan de Maas?Onder een grootschalig energieproject wordt een zonnepark groter dan 15 hectare verstaan en/ of een windpark. In het Kader voor de Opwek van Duurzame Energie is de doelstelling gesteld om 30% van de energievraag in de gemeente Horst aan de Maas duurzaam op te wekken in het jaar 2030. Grootschalige energieprojecten kunnen hier een grote bijdrage aan leveren.
Heeft u een voorkeur voor de invulling van de energieopgave met zonne- of windenergie?De opbrengst van 1 windturbine per jaar staat ongeveer gelijk aan de opbrengst van 15 hectare zonnepanelen per jaar.
Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente Horst aan de Maas zelf groene energie opwekt?1 helemaal niet belangrijk - 10 heel belangrijk
Wanneer zou u achter de komst van een windpark in de gemeente Horst aan de Maas staan?
Wanneer zou u niet achter de komst van een windpark in de gemeente Horst aan de Maas staan?
Wanneer zou u achter de komst van een grootschalig zonneveld in de gemeente Horst aan de Maas staan?
Wanneer zou u niet achter de komst van een grootschalig zonnepark in de gemeente Horst aan de Maas staan?
Wat vindt u belangrijk voor de bewoners uit de gemeente Horst aan de Maas / direct omwonenden?
Zou u mee willen praten en denken over de realisatie van een grootschalig energieproject in de gemeente Horst aan de Maas?
Heeft u een vraag en/of opmerking die u wilt delen?
Waar bent u woonachtig?
Wat is uw naam?
Wat is uw mailadres?
Bevestig uw mailadres