Vragen grondeigenaren Verkenningsgebied A73/Maaslijn

Welcome to your Vragen grondeigenaren Verkenningsgebied A73/Maaslijn

Wat is uw naam?
Wat is uw emailadres?
Op welk telefoonnummer kunnen we u eventueel bereiken?
In welk zoekgebied heeft u grondeigendom?DeĀ  zoekgebieden zijn genummerd van 1-3, van noord naar zuid.
Heeft u deelgenomen aan de informatiebijeenkomst van 11 maart voor de grondeigenaren?
In hoeverre heeft u een goed beeld gekregen van de gebiedsverkenning dat is opgestart en de ambities die er zijn gesteld voor het verkenningsgebied?
Wanneer zou u voor de komst van een mogelijk lokaal windpark zijn, eventueel gecombineerd met zon?
Wanneer zou u tegen de komst van een mogelijk lokaal windpark zijn, eventueel gecombineerd met zon?
Welke zoeklocatie heeft uw voorkeur en waarom?
Wat zou u ervan vinden dat een mogelijk windpark op uw grondgebied komt?
Heeft u nog punten die we in het gebiedsproces zeker niet moeten vergeten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.