Vragen grondeigenaren Verkenningsgebied Mariapeel

Welcome to your Vragen grondeigenaren Verkenningsgebied Mariapeel

Wat is uw naam?
Wat is uw emailadres?
Op welk telefoonnummer kunnen wij u eventueel bereiken?
In welk deel van het verkenningsgebied heeft u grondeigendom(men)?Het verkenningsgebied is erg uitgestrekt. Denkbeeldig kunnen we de volgende delen onderscheiden:


1. Noord - het gedeelte ten noorden van de Griendtsveenseweg/ Kanaalweg
2. Midden- het gedeelte tussen de Griendtsveenseweg/Kanaalweg en de Helenaveenseweg
3. Zuid - het gedeelte ten zuiden van de Helenaveenseweg tot de A67
Heeft u deelgenomen aan de informatiebijeenkomst van 15 maart voor de grondeigenaren?
In hoeverre heeft u een goed beeld gekregen van de gebiedsverkenning dat is opgestart en de ambities die er zijn gesteld voor het verkenningsgebied?
Wanneer zou u achter de komst van een grootschalig zonneveld in het verkenningsgebied staan?
Wanneer zou u niet achter de komst van een grootschalig zonneveld in het verkenningsgebied staan?
In welk deel van het verkenningsgebied ziet u de beste mogelijkheden voor het realiseren van zonnevelden en waarom?
Wat zou u er van vinden dat een mogelijk zonneveld op uw grondgebied komt?Zoals tijdens de informatieavond is aangegeven is het niet de bedoeling dat woonbestemde gronden of Natura 2000-gebied/ goudgele gronden worden ingezet voor zonnevelden.
Onder welke omstandigheden zou u de zoekgebieden voor wind in het verkenningsgebied verder willen onderzoeken?
Heeft u nog punten die we in de gebiedsverkenning zeker niet moeten vergeten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.