Reacties omgeving – tot mei 2021

We hebben veel vragen, opmerkingen, zorgen en kansen ontvangen vanuit de omgeving. Twee punten kwamen veel aan de orde:

  • Ruimte voor Ruimte vanuit de Provincie Limburg heeft in het gebied rond Evertsoord potentiële grondposities. De impact en zorgen hierover zijn groot.
    De gemeente heeft bestuurlijk contact met de Provincie. De gemeente staat niet positief tegenover het initiatief van Ruimte voor Ruimte. De provincie neemt dit signaal serieus. Momenteel wachten we op de formele besluitvorming van de provincie.
  • Natuur/Landbouw en Recreatie – Het verkenningsgebied heeft verschillende functies. Zorgen over de verenigbaarheid en de gevolgen van een energielandschap op deze functies zijn groot. Niet alle gronden zijn geschikt voor het realiseren van een energielandschap. In en rondom Natura 2000 en goudgroene natuurgebieden kunnen geen zonnepanelen worden geplaatst. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van een energielandschap nadrukkelijk gezocht naar koppelkansen. Op welke manier kunnen functies worden gecombineerd? Op welke manier kan een energielandschap een “boost” geven aan het behoud en verbetering van de belangrijkste functies in het gebied?

We hebben veel vragen, opmerkingen, zorgen en kansen ontvangen vanuit de omgeving. De volgende punten kwamen meermaals naar voren:

  • Wordt er voldoende afstand gehouden van woningen?
    We zijn nu nog in een verkennende fase. Er zijn nog geen locaties of afmetingen bekend van windturbines, noch de afstanden tot woningen. Deze afwegingen zijn (mede) noodzakelijk om te kunnen bepalen of een windproject haalbaar is.
  • Is het niet mogelijk een windpark te ontwikkelen langs de A67/ bij Tradeport?
    De mogelijkheden gaan we de komende weken verder onderzoeken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *