Kunnen bewoners participeren in een energieproject?

Bewoners kunnen participeren in een mogelijk energieproject. Het uitgangspunt is dat de inwoners tevens eigenaar worden, georganiseerd via een lokale energiecoöperatie. 

Participatie vindt later in het proces plaats maar hierbij kunt u denken aan:

  • Als investering / beleggingsobject 

Bewoners en grondeigenaren kunnen t.z.t. mee participeren in de vorm van een belegging in een energieproject. Denk hierbij aan het verkrijgen van aandelen en obligaties. Het rendement van een belegging in een project afhankelijk van diverse factoren; zoals de hoeveelheid opgewekte groene stroom.

  • Teruginvestering in de maatschappij

Zodra er een project gerealiseerd wordt, komt er ook een ‘omgevingsfonds’. Middels een omgevingsfonds hebben bewoners inspraak op waar een deel van de opbrengsten lokaal naar toe gaan. Denk hierbij aan het realiseren van een nieuwe/renoveren van een speeltuin, zwembad, het aanleggen van een recreatiegebied of een andere lokale, sociale voorziening.

Lees hier meer over participatie bij duurzame projecten. 

Waarom zijn deze verkenningsgebieden aangewezen?

In het Kader voor de Opwekking van Duurzame Energie (afgekort KODE) heeft de gemeente Horst aan de Maas een eerste afweging gemaakt waar de energielandschappen het beste kunnen worden ontwikkeld. U kunt de Kode hier raadplegen.

Wat is een energielandschap?

Onder een energielandschap wordt een groot project verstaan voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat hier om initiatieven voor de opwek middels zonne-energie van > dan 15 hectare en/ of windenergie.