Komen er geen windmolens in het verkenningsgebied Mariapeel?

Hoewel de focus ligt op de verkenning van grootschalige zonnevelden, is een deel van het gebied mogelijk geschikt voor het plaatsen van windmolens. In de verkenning wordt ook aandacht gegeven aan de haalbaarheid en wenselijkheid voor het plaatsen van windmolens.

Categorie: Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied Mariapeel