Waarom ligt de focus in dit gebied op windenergie?

Het verkenningsgebied A73/ Maaslijn is een gemengd gebied met relatief weinig inwoners. De windturbines kunnen op deze locatie aansluiten op de bestaande infrastructuur – de Maaslijn en de autosnelweg – in het landschap. Daarnaast zijn er koppelkansen in dit gebied zoals landschapsontwikkelingen of het inzetten van opbrengsten voor sociaal maatschappelijke opbrengsten.

Categorie: Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied A73/Maaslijn