Waarom wordt in dit verkenningsgebied gekeken naar grootschalige zonne-energie?

Het verkenningsgebied Mariapeel isĀ een open en uitgestrekt gebied met beperkte landschappelijke waarde door eeuwenlang intensief turfsteken en vee houden. Het gebied bestaat uit grote rechthoekige kavels wat geschikt is voor de toepassing van zonne-energie.

Categorie: Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied Mariapeel