Welke locaties voor windenergie worden onderzocht?

Door rekening te houden met afstanden tot woningen, de aanwezige natuur, afstanden tot leidingen en andere objecten zijn er enkele locaties in het verkenningsgebied waar een windpark kan komen.

Op dit moment worden drie gebieden, zoeklocaties, onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid.

Tijdens de verkenning wordt gekeken wat een gunstige, haalbare locatie is voor windmolens en wat de visie is van de omgeving, zoals bewoners, direct omwonenden en grondeigenaren. 

Categorie: Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied A73/Maaslijn