Welke uitgangspunten zijn gelden er bij de ontwikkeling van de energieprojecten?

In het Kader voor de Opwekking van Duurzame Energie zijn belangrijke uitgangspunten vastgelegd.

  • (minimaal) 50% co√∂peratief eigendom en zeggenschap, dus van en voor de inwoners
  • Boost voor de omgeving; de energieprojecten worden gekoppeld aan andere uitdagingen kansen en wensen voor de directe omgeving.
  • Landschappelijke inpassing en bevordering biodiversiteit zijn bovengemiddeld
  • Vanzelfsprekend wordt gezocht naar technische en ruimtelijke koppelkansen
  • Grondvergoedingen zijn redelijk, leiden niet of nauwelijks tot prijsopdrijving in de omgeving en/of tot een uitgekleed plan
  • Via gebiedsproces wordt een optimale opstelling onderzocht
  • Er is sprake van gesocialiseerde grondvergoedingen
  • In samenspraak met die projectomgeving en medeontwikkelaars wordt gekeken naar de inrichting van een omgevingsfonds

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *