Wordt er niet gekeken naar zonne-energie?

De eerste focus van de verkenning is de mogelijkheid voor het realiseren van windprojecten. Dit wil niet zeggen dat er geen zonnevelden in dit gebied kunnen komen. Daarbij vullen zonne- en windprojecten elkaar goed aan. Hoewel de focus dus op windenergie ligt, zal zonne-energie als meekoppelkans mogelijk zijn.

Categorie: Vragen & Antwoorden Verkenningsgebied A73/Maaslijn