Wat is de ambitie vanuit het Kader Opwek Duurzame Elektriciteit?

In het verkenningsgebied Mariapeel is het de ambitie om een energielandschap te ontwikkelen middels zonne-energie. De totale ambitie voor het energielandschap bedraagt 275 ha zon. Eventuele mogelijkheden voor windenergie in de Mariapeel worden verkend, zodat een volledige afweging tussen zon en wind kan worden gemaakt.

De gemeente Horst aan de Maas wil in 2050 volledig zijn overgestapt naar duurzame energie en hiermee klimaatverandering tegengaan. Hierbij is het belangrijk dat wij als gemeente grip hebben op de realisatie van een duurzame energievoorziening en dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet.

Dit Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) biedt inzicht in hoe wij als Horst aan de Maas tot 2030 omgaan met de realisatie van grootschalige opwek van zonne- en windenergie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *