Wie zijn wij

Frank van Bussel – Gebiedsregisseur

Frank is aangewezen als onafhankelijk gebiedsmanager aangewezen om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het realiseren van een energielandschap in kaart te brengen. Wat willen de inwoners en wat is een geschikte, haalbare locatie? Wat zijn de voordelen maar ook wat is de impact? Dit zijn vraagstukken die wij eerst volledig dienen te onderzoeken. Heeft u een een vraag neem dan gerust contact op.

Gemeente Horst aan de Maas

De gemeente heeft aangegeven de regie te willen houden bij de energietransitie. De baten dienen dan ook ten goede te komen van de inwoners. Het uitgangspunt is om, mits dit wenselijk en haalbaar is, een lokale energieprojecten waarbij er lokaal duurzame stroom geproduceerd wordt wat een bijdrage levert aan de CO2 reductie en waarbij de baten en het eigenaarschap naar de inwoners gaat. Mede-eigenaarschap van de gemeente is geen direct doel, maar een (tijdelijke) (mogelijke) manier om te borgen dat revenuen maximaal lokaal landen.

Reindonk Energie & Co


In de gemeente Horst aan de Maas biedt Reindonk Energie & Co als lokale energiecoöperatie de inwoners de mogelijkheid om te participeren in diverse energieprojecten. Ook in de verkenningsfase is Reindonk Energie om deze reden een belangrijke partner.
Het uitgangspunt is om vanuit de verkenningsfase een haalbaar en wenselijk energieproject te realiseren waarbij Reindonk Energie het lokale eigenaarschap mogelijk maakt. Ze zijn voornemens één van de initiatiefnemers te zijn voor de ontwikkeling van een grootschalig energieproject. Voor meer informatie en om lid te worden,  gaat u naar www.reindonkenergie.nl.